Home

psy

 

“samen voor een gezonde- en proactieve geest”

Welkom op de site van Socned Zorg en Coaching. Bij de opbouw van deze site hebben wij getracht om zoveel mogelijk informatie te verstrekken aan onze website bezoekers over onze deskundige begeleiding en coaching activiteiten. Uiteraard zijn we ons ervan bewust dat de informatie op onze site een onvoldoende weergave kan geven over de karakter en de werk cultuur van onze instelling in het algemeen.

 

Onze instelling onderscheid zich van klassieke thuiszorgorganisaties, mede door haar gespecialiseerde werkwijze. In tegenstelling tot andere collega thuiszorg instellingen bieden wij onze zorgdiensten uitsluitend in het begeleiding/coaching van cliënten met psychosociale beperkingen, die vanwege deze beperkingen mentaal niet in staat zijn om zijn/haar eigen leven in orde te kunnen stellen. Zorgvuldig, deskundig en op basis van inlevingsvermogen zorgen wij dat onze clïenten een aangenaam leven gaan leiden. De uiteindelijke doelstelling is dat cliënten volwaardig gaan deelnemen aan het sociaal- en maatschappelijk leven. Bij ons zijn wij pas tevreden als we gezamenlijk er in geslaagd zijn om de gestelde doelen met succes hebben gerealiseerd. Onze overtuiging is dat werken op basis van wederzijdse vertrouwen, eerlijkheid, integriteit, zorgvuldigheid, in het bezit zijn van een vermogen van inzicht in oplossingen en preventie de prioriteit is van ons werkstructuur. Het beste voor deze aanpak is dat er gezamenlijk gekozen is voor een multidisciplinaire aanpak waarin men de ruimte heeft om zich zelf te kunnen herontdekken en zelfvertrouwen terug te winnen.

 

Iedere belanghebbende krijgt van ons de gelegenheid voor een optimale informatie over onze werkzaamheden, werkcultuur en omgaan met elkaar van dichterbij mee te maken. Daarom organiseren wij regelmatig vrije inloopdagen binnen ons centrum, zodat belangstellenden de gelegenheid krijgen om onze instelling van dichterbij te leren kennen. Onze instelling is gevestigd in een centrum, waaruit ze samen met verschillende deskundige instellingen probeert gestalte te geven aan de inhoud van een multidisciplinaire concept. In dit samenwerkingsconcept wordt op een zorgvuldige wijze aandacht besteed aan de gezondheidsklachten, diagnose en herstel gerelateerde activiteiten van elke cliënt. Binnen dit centrum kunt u terecht voor;

–   Psychodiagnostisch onderzoek bij PsyM

–  Psychische- en Psychiatrische behandelingen

–  Arbeidszorg & participatie Arbeidsverzuim, werk- en inkomen gerelateerde activiteiten

–  Zorg en Coaching Professionele begeleiding in zelfredzaamheid, maatschappelijke ondersteuning en dagbesteding voor cliënten met psychosociale beperkingen. Onlangs heeft Socned Zorg & Coaching haar raamovereenkomst met 15 Gemeente’s binnen de regio van Twente getekend en dat betekent,  dat Socned Zorg & Coaching vanaf 1 januari 2015 haar professionele individuele begeleiding voor een zelfstandig leven en dagbesteding (groepsactiviteiten in zelfstandig leven) gaat aanbieden. Voor meer informatie over de aangegeven diensten en activiteiten kunt u zich melden tot ons Centrum (voor zorg- en Preventie).